fredag, december 17, 2010

Kias frågor

En läsare och vän gav mig fler frågor, bra frågor som jag nu funderat länge över...

Vilka tre egenskaper hos dig, uppskattar du hos andra personer?

Generositet, humor och förmåga att se helheter.

Hur rankar du dig själv på din egen prio-lista, och mellan vad?

Det fanns en tid när jag rankade mig själv längst ner, alltid. Nu rankar jag mig väldigt högt, men aldrig på bekostnad av nån annan. Jag har mig själv - behöver inte prioritera mig själv. I toppen på min lista kommer barnen och arbetet - men, som de säger i säkerhetsinstruktionerna innan en flygning: "Om du reser med barn, hjälp först dig själv och sen ditt barn." En syresatt förälder är en bra förälder.

När visste du att det var operaregissör du ville bli och inget annat?

O – jag vill bli (och är) massor av annat! Men jag upptäckte att jag tyckte om att umgås med sångare och musiker första gången 1995 - många har en naturlig lyhördhet och samarbetsförmåga, man kan inte bara se till sig själv i ett musikaliskt sammanhang.

Två blankobiljetter: vilken operaföreställning går du på?
Poulencs "Karmelitsystrarna". En makalös berättelse om mod.

Lögner är skit. Men vad får dig att ljuga?
Jag kan säga att en maträtt är god eller att jag blir glad för en present t ex, för att inte såra. Men det kanske mer kallas en bluff i det sociala samspelet än en lögn? Riktig, verklig lögn ger mig ångest. Jag har lovat mig själv att aldrig mer ha med lögner att göra - inte själv och inte som orsak till.

Tack för frågorna Kia!

Inga kommentarer: